Unang Boan Tu Parjujian Da, Alsapri Sitohang, SP dan Sonia Sihombing, SE

"Unang Boan Tu Parjujian Da" ....... (Jangan Bawa ke Perjudian yah) Demikian Ungkapan Orang tua pihak perempuan menyematkan sarung kepada menantunya laki-laki.


Pesan ini selalu di sampaikan pihak perempuan ketika akan memberangkatkanputrinya menikah dengan laki-laki pujaan hatinya, acara pemberian sarung ini adalah pertanda bahwa, seorang yang telah menikah tidak lupa untuk mengikuti Tarombo (Adat) yang telah disampaikan oleh orang tua (saat Diadati/mangadati.red).
 
 
Ulos Pansamot adalah ulos yang disampaikan pihak parboru (keluarga mempelai wanita) kepada orang tua dari hela (menantu laki-laki)

Dolok ni Purbatua jonok tu si borotan
Sai sahat ma hamu saur-matua, tiur di pansamotan

Andor halumpang ma togu-togu ni lombu, andor hatiti togu-togu ni horbo
Sai ganjang ma umurmu pairing-iring pahompu sahat ma tu na marnini marnono.

Bona ni Aek Puli di Dolok Sitapongan
Sai ro ma tu hamu angka nauli, jala sai dor nang pansamotan.

Binanga ni Sihombing binokkak ni Tarabunga, tu sanggar ma amporik tu lubang ma satua,
Sinur ma pinahanmuna, gabe na niulamu dipasu-pasu Tuhanta.

Eme sitamba tua parlinggoman ni siborok,
Amanta Debata do si lehon tua, luhut ma hamu diparorot.

Sahat solu sahat tu Tigaras,
Leleng hamu mangolu, gabe jala horas.

Marmutik ma lasiak dompak mata ni ari,
Manganju ma hamu di borungku parumaenmi, arian dohot botari.

Hariara ma bonana, hariara ma nang bulungna,
Gabe jala horas hula-hulana, songon i nang pamoruonna.

Pernikahan Alsapri Sitohang, SP dan Sonia Sihombing, SE
Jumat, 16 Oktober 2020 Sopo Musyawarah Parluasan Pematangsiantar
Pemberkatan Nikah Gereja GMII jalan Ahmad Yani Pematangsiantar.
 
 
 
 
 Laporan_Natama

No comments

Powered by Blogger.